|  |   |  |  
 

آموزش آرایه های ادبی در شعر فارسی

ترصيع

 

عنوان آرايه: ترصيع: 

توصيف آرايه:

ترصيع در لغت به معنى« جواهر در زر نشاندن» است و در اصطلاح آن است كه تمام

كلمات جمله‌اى يا برخى از آنها با قرينه‌هاى خود در جملۀ ديگر متوازى باشند يعنى در

 

وزن و در حرف روى يكى باشند. چون آيۀ شريفۀ: إِنَّ اَلْأَبْرٰارَ لَفِي نَعِيمٍ وَ إِنَّ اَلْفُجّٰارَ لَفِي جَحِيمٍ 1- 9 82: 13- 14.

سمن‌بويان، غبار غم، چو بنشينند، بنشانند   پرى‌رويان، قرار دل، چو بستيزند، بستانند

 

كه سمن بويان با پرى رويان، غبار با قرار و... متوازى‌اند.

نرم افزار های ادبی

نرم افزار دُرج

نرم افزار دُرجنرم افزار دُرج

نرم افزار تاریخ ایران اسلامی

نرم افزار تاریخ ایران اسلامینرم افزار تاریخ ایران اسلامی

شاهنامه فردوسی

شاهنامه فردوسیشاهنامه فردوسی

نرم افزار مثنوی و معنوی مولانا

نرم افزار مثنوی و معنوی مولانانرم افزار مثنوی و معنوی مولانا