|  |   |  |  
 

آموزش آرایه های ادبی در شعر فارسی

حسن مطلع

 

 عنوان آرايه: حسن مطلع: 

 توصيف آرايه:

آن است كه بيت اول غزل يا قصيده را زيبا و دلنشين آورند تا توجه شنونده را جلب

كنند و او را به شنيدن ابيات ديگر راغب گردانند. مانند اين بيت:

 

دلى كه غيب‌نماى است و جام جم دارد   ز خاتمى كه دمى گم شود چه غم دارد؟

 

كه به جهات زير، مصداق حسن مطلع است: 1. رسايى و شيوايى 2. استفهام مجازى

چه غم دارد؟- 3. رعايت صنعت سجع، ميان جم، خاتم، دم و غم 4. صنعت تلميح-

تلميح به گم شدن انگشترى سليمان. 5. صنعت ابداع يعنى آوردن چند صنعت در يك

عبارت.

در بيشتر غزل‌هاى حافظ، صنعت حسن مطلع رعايت شده است:

جان بى‌جمال جانان ميل جهان ندارد   وان كس كه اين ندارد حقا كه جان ندارد

 

سال‌ها دل طلب جام جم از ما مى‌كرد   و انچه خود داشت ز بيگانه تمنا مى‌كرد

 

ستاره‌اى بدرخشيد و ماه مجلس شد   دل رميدۀ ما را انيس و مونس شد

 

نقدها را بود آيا كه عيارى گيرند   تا همه صومعه‌داران پى كارى گيرند

 

لازم به يادآورى است كه مقاله، خطابه، سخنرانى و مانند آنها را نيز آغازى نيكو لازم است.

نرم افزار های ادبی

نرم افزار دُرج

نرم افزار دُرجنرم افزار دُرج

نرم افزار تاریخ ایران اسلامی

نرم افزار تاریخ ایران اسلامینرم افزار تاریخ ایران اسلامی

شاهنامه فردوسی

شاهنامه فردوسیشاهنامه فردوسی

نرم افزار مثنوی و معنوی مولانا

نرم افزار مثنوی و معنوی مولانانرم افزار مثنوی و معنوی مولانا