|  |   |  |  
 

آموزش آرایه های ادبی در شعر فارسی

حسن مقطع

 

عنوان آرايه: حسن مقطع: 

 توصيف آرايه:

كه آن را حسن ختام نيز گويند آن است كه بيت آخر غزل يا قصيده را زيبا و دلنشين

آورند تا شنونده را شاد كنند و اثرى نيكو در فكر و روح او باقى گذارند. مانند اين بيت:

 

مرنج حافظ و از دلبران حفاظ مجوى   گناه باغ چه باشد چو اين درخت نرست؟

 

كه به جهات زير، مصداق حسن مقطع است: 1. روانى و استحكام 2. استفهام

مجازى- گناه باغ چه باشد؟ 3. رعايت صنعت اشتقاق ميان حافظ و حفاظ 4. مراعات

نظير ميان باغ و درخت و نرست 5. صنعت تجريد- مرنج حافظ...- 6. ابداع يعنى

چند صنعتى...

در بيشتر غزل‌هاى حافظ، صنعت حسن مقطع رعايت شده است:

عشقت رسد به فريادگر خود به سان حافظ   قرآن ز بر بخوانى با چارده روايت

 

چو حافظ در قناعت كوش و از دنياى دون بگذر   كه يك جو منت دونان، به صد من زر نمى‌ارزد

 

- هر گنج سعادت كه خدا داد به حافظ   از يُمن دعاى شب و ورد سحرى بود-

نرم افزار های ادبی

نرم افزار دُرج

نرم افزار دُرجنرم افزار دُرج

نرم افزار تاریخ ایران اسلامی

نرم افزار تاریخ ایران اسلامینرم افزار تاریخ ایران اسلامی

شاهنامه فردوسی

شاهنامه فردوسیشاهنامه فردوسی

نرم افزار مثنوی و معنوی مولانا

نرم افزار مثنوی و معنوی مولانانرم افزار مثنوی و معنوی مولانا