|  |   |  |   |

آموزش انواع شعر فارسی در قالب های مختلف

رباعی

 

رباعی:

"رباعی" از کلمه ی "رباع" به معنی "چهارتایی" گرفته شده است. 

"رباعی" شعری است چهار مصراعی که بر وزن "لاحول و لاقوة الابالله" سروده می شود. سه مصراع اول رباعی تقریباً مقدمه ای برای منظور شاعر هستند و حرف اصلی در مصراع چهارم گفته می شود. 

رباعی در قدیم را از لحاظ موضوع می توان به سه دسته تقسیم کرد: 

الف) رباعی عاشقانه: مثل رباعی های رودکی 

ب) رباعی صوفیانه : مثل رباعی های ابوسعید ابوالخیر، عطار و مولوی 

ج) رباعی فلسفی: مثل رباعی های خیام 
شکل رباعی به صورت زیر است: 

..................... الف ///////// ..................... الف 

..................... ب ///////// ....................... الف 

البته در زمانهای قدیم بعضی رباعی ها دارای چهار مصراع هم قافیه بودند. 

نمونه هایی از رباعی: 

جز من اگرت عاشق شیداست بگو ----- ور میل دلت به جانت ماست بگو 

ور هیچ مرا در دل تو جاست بگو ----- گر هست بگو، نیست بگو، راست بگو 
(مولوی) 

هر سبزه که بر کنار جویی رسته است ---- گویی زلب فرشته خویی رسته است 

پا بر سر سبزه تا به خواری ننهی ---- کان سبزه ز خاک لاله رویی رسته است 
(خیام
)

برچسب ها: قالب های شعر فارسی

چاپ ایمیل

مطالب مرتبط