|  |   |  |   |

همه دعوتید /یکشنبه‌های شعر/دبیر جلسه غلامرضا طریقی

یکشنبه‌های شعر/دبیر جلسه غلامرضا طریقی


یکشنبه‌های شعر
دبیر جلسه: غلامرضا طریقی

:یکشنبه 24 دی 96 -ساعت 16
مکان: بنیاد شعر و ادبیات داستانی - سالن جلال آل احمد

:ورود و شعرخوانی برای عموم آزاد است

برچسب ها: اخبار شاعر

چاپایمیل