|  |   |  |   |

مجموعه ای از اشعار شاعران فارسی زبان در قالب دوبیتی

میخانه‌دارد

حمیدرضا عبدلی

دوچشمانت‌شراب‌ناب‌دارد
لبانت حالت پیمانه دارد
بسوزان‌پیکرم باجرعه‌ای‌می
که این خواهش ‌‌دل‌دیوانه‌دارد

بخش دو بیتی | پایگاه  خبری شاعر


منبع: سایت شعر ایران

برچسب ها: دوبیتی

چاپ ایمیل