|  |   |  |   |

مجموعه ای از اشعار شاعران فارسی زبان در قالب شعر سپید

لبخند در بند

موسی ظهوری آرام

من نگویم
بردارید
کوله بار درد
از شانه هایم
یارای لبخندتان اگر هست
نثار لبخندی
غبار غم از چهره ام
خواهد رست
دریغا اما
اینجا
احتکار می کنند
لبخند
دریغا
اینجا
زنجیر
به لبها می بندند

بخش شعر سپید | پایگاه  خبری شاعر


منبع: سایت شعر ایران

برچسب ها: شعرسپید

چاپ ایمیل