|  |   |  |   |

مجموعه ای از اشعار شاعران فارسی زبان در قالب شعر سپید

امدن یلدا

فاطمه اکرمی

عروس سفید پوش زمستان
با یلدای بلند قامت
می اید
و دل گرمی را با خود
به ارمغان می اورد
وفصل سرما را با گرمای محبت
زیبا ورویایی میکند
#فاطمه_اکرمی_دلنگار

بخش شعر سپید | پایگاه  خبری شاعر


منبع: سایت شعر ایران

برچسب ها: شعرسپید

چاپ ایمیل