|  |   |  |   |

مجموعه ای از اشعار شاعران فارسی زبان در قالب شعر سپید

رقص سایه ها بر دیوار زمان

زیبا آصفی (آمین)


در جوانی, به تاراج رفته ام
از خاطرت شدم فراموش
فریاد, بی توقف, خمیدگی, پشتت
گذر کرد از کنارم با خروش
مرگ, شانه ها و
به خاکستر نشینی, آتش, چشمانمان
بی طپش, قلب های ’پر شورمان
در وارونگی, جادهء جوانی و
تاراج, طوفانی, گذر زمان
بر تن, پائیز زده مان
در سکوت و فریاد چه بیرحمانه
به ’سخره گرفته شده قصهء دلدادگی مان
و این دیوار سرد و خاموش
چه غریبانه نقش زده
جوانیمان را در گذر ایام
بدون, طوفان, عشق, جوانی در نگاهمان
هر کدام به سویی،
ولی نقشمان رقصان بر دیوار زمان
میروند تا جبران کنند
حسرت, عاشقیمان را
سایه ها ،آغوش می گشایند
با سرکشی, توسن, عشق و
داغی, بوسه های مستانه
در پیچ و تاب, پیکرهای بهم پیچیده
میروند.تا به آرامش برسند ....
#زیبا_آصفی_آمین
25 شهریور 95
ویرایش 20 مهر 95

شب و سکوت
Ziba Asefi
http://telegram.me/zibaasefi

بخش شعر سپید | پایگاه  خبری شاعر


منبع: سایت شعر ایران

برچسب ها: شعرسپید

چاپ ایمیل