|  |   |  |   |

مجموعه ای از اشعار شاعران فارسی زبان در قالب شعر سپید

لبخندی به تلخی دردهایم

زیبا آصفی (آمین)


شعرم در همآغوشی سکوت
زیر دامن, به غبار نشستهء اندیشه ام
در تابوت, خط, قرمز واژه ها
به ضیافت مرگ می رود
نه زمزمهء ببد مجنون و
نه آب, رقصنده زیر نور ماه
قلم خاموشم را
به خروش نمی آورد و
از خواب مرگ بیدار نمی کند،
در بستر, اوراق, سپید
واژگان, عریان نمی لغزند و
بوسه بر قلم نمی زنند
و من،
با رقص اشک بر گونه های تب دارم
چنگ می زنم و
به خاطره های ’گم شده
در پستوی, ذهن شلاق خورده ام
در تشیع, پیکر, شعرم
به سوی گورستان, سیاه و خاموش
برای اشک هایم
لبخندی به تلخی دردهایم می زنم....
#زیبا_آصفی_آمین
16 شهریور 95
شب و سکوت:اشعار زیبا آصفی:
https://telegram.me/zibaasefi

بخش شعر سپید | پایگاه  خبری شاعر


منبع: سایت شعر ایران

برچسب ها: شعرسپید

چاپ ایمیل