|  |   |  |   |

مجموعه ای از اشعار شاعران فارسی زبان در قالب شعر سپید

قرارعاشقانه

الهه دهقان


عقربه ی لعنتی خانه من
لج کرده باساعت قرارعاشقانه ما...
حسادتش را
با به عقب کشیدن یک ساعت از زمان رسیدن من به تو
نشان می دهد...

امروز تازه فهمیدم
ثانیه ها هم به عشق من و تو
عجیب حسادت می کنند...!!!

#الهه_دهقان
31شهریور 95

بخش شعر سپید | پایگاه  خبری شاعر


منبع: سایت شعر ایران

برچسب ها: شعرسپید

چاپ ایمیل