|  |   |  |   |

مجموعه ای از اشعار شاعران فارسی زبان در قالب شعر سپید

یک بار مصرف

آرزو نوری

باد می‌کند سرم
روی شانه‌ات
و رویاهای دروغین
از لای انگشتانت
نشت می‌کند

- زود از کار می‌افتند، زنها!
هر بار که برمی‌خیزی
همین را می‌گویی
و توی فکرت
یکبار مصرفهای چینی
چای می‌نوشند

دلداری ام نده
صبرم تمام شود می‌روم
تا پشت سر بمانی
چای تلخ بنوشی و بی اعتمادتر شوی

بخش شعر سپید | پایگاه  خبری شاعر


منبع: سایت شعر ایران

برچسب ها: شعرسپید

چاپ ایمیل