|  |   |  |   |

مجموعه ای از اشعار شاعران فارسی زبان در قالب شعر سپید

شهریور و انار

علیرضا رشوند

قصه دلخونی انار
شهریور عاشق
کاش روزی برسد مهر ...
با مهربانی به یاری شهریور بیاید
تا تمام شود قصه دلخونی دو عاشق
و تاجگذاری انار این بار با دست مهربان شهریور اتفاق بیفتد

#علیرضا_رشوند

بخش شعر سپید | پایگاه  خبری شاعر


منبع: سایت شعر ایران

برچسب ها: شعرسپید

چاپ ایمیل