|  |   |  |   |

مجموعه ای از اشعار شاعران فارسی زبان در قالب شعر سپید

موج بوسه

طارق خراسانی

موج بوسه هایم
صف به صف
دسته به دسته
گروه به گروه
در پشت اطاق انتظار
رژه می روند....

15 تیر 1395

بخش شعر سپید | پایگاه  خبری شاعر


منبع: سایت شعر ایران

برچسب ها: شعرسپید

چاپ ایمیل