|  |   |  |   |

مجموعه ای از اشعار شاعران فارسی زبان در قالب شعر سپید

اندوه شب

زیبا آصفی (آمین)


بادها ’مرده اند
ابرهای عقیم،
ماه را کفن پوش کرده اند
باد نمی وزد، ابر نمی زاید، مهتاب نمی درخشد و بغض آسمان نمی ترکد
زمان ، در انجماد ذهن برهنه ام خوابیده
عقربک های بهت زده
در اندوه شب
خطوط مرگ را
در سکوتی چندش آور
نشخوار می کنند و
بادبان, واژه های باکره هم
کشتی خزان زدهء اندبشه ام را
در دریای پر تلاطم اوهام
به ساحل آرامش نمی رساند...
#زیبا_آصفی_آمین
12 اردیبهشت 95
کانال اشعار شب و سکوت
Ziba Asefi
https://telegram.me/zibaasefi

بخش شعر سپید | پایگاه  خبری شاعر


منبع: سایت شعر ایران

برچسب ها: شعرسپید

چاپ ایمیل