|  |   |  |   |

مجموعه ای از اشعار شاعران فارسی زبان در قالب شعر سپید

مرگ احساس

محمد فولادی

لینک کانال اشعار محمدفولادی
https://telegram.me/Mohammad_Fouladi
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
کافیست فقط یک بار
آن صدای ناز لرزانت را
آن تپش های پیچیده در گوشم را
آن نوازش های لطیفت را
نشنوم، حس نکنم
تا انگشتم را
روی ماشه ی احساسم بگذارم
و مغزم را از نبودنت خالی کنم

بخش شعر سپید | پایگاه  خبری شاعر


منبع: سایت شعر ایران

برچسب ها: شعرسپید

چاپ ایمیل