|  |   |  |   |

مجموعه ای از اشعار شاعران فارسی زبان در قالب شعر سپید

خودت را در من میکشی

علی حاتمیان

به قلبم بگو یاد تو را کم کند

رهایت کند، حال مرا درک کند

دوباره برگردد زمان به مرداد ماه-ی

و آن دیدار یک-هویی را منع کند

کنار درختان پیر پارک شهر

تو را غرق کند اشک هایم

که دوباره برنگردی امشب

و دوباره نبینمت در خوابم

سکوت ندارد این حال بد

سکوت قبل از اعدام از ترس است

برای آخرین بار به تو فکر می کنم

چرا چارپایه را نمی کشی؟

نمی گذاری رها شوم↓

از این فصل سرد بی همآغوشی

نمی خواهم دوباره تو را مرور کنم

"بگو این بار خودت را در من میکشی..."

بخش شعر سپید | پایگاه  خبری شاعر


منبع: سایت شعر ایران

برچسب ها: شعرسپید

چاپ ایمیل