|  |   |  |   |

مجموعه ای از اشعار شاعران فارسی زبان در قالب شعر سپید

مدار

آرزو نوری

چگونه دورت بگردم
وقتی از مدار تو
بیرون افتاده ام؟

بخش شعر سپید | پایگاه  خبری شاعر


منبع: سایت شعر ایران

برچسب ها: شعرسپید

چاپ ایمیل