|  |   |  |   |

مجموعه ای از اشعار شاعران فارسی زبان در قالب شعر سپید

هجرتــــــــ

فرزانه مظلومی( سبحان)

دیگرمپــــرس
از عشــــق نشـــــان
از بی دیـــــــاری !
رفتـــــــــه استـــــــــــپی نوشت


اشکـــــ زمژگـــــان دلـــم مــــی چـــکد
شوکتـــــ این هجــــر کفـــن مــــــی درد

بخش شعر سپید | پایگاه  خبری شاعر


منبع: سایت شعر ایران

برچسب ها: شعرسپید

چاپ ایمیل