|  |   |  |   |

مجموعه ای از اشعار شاعران فارسی زبان در قالب شعر سپید

یک اسباب بازی نالان

علی حاتمیان

بیاد بازی های بچگی

دوباره سرخوش و سرحالم

کنارم یک اسباب بازی نالان

کنارم فشنگ های هفت تیرم

تو نیستی و فرقی هم نمی کند

تو آخر هر بازی برنده ای

کنارم عکسی از تو جا مانده؛

هنوز هم در عکس ها شکل گذشته ای!

بیاد عصرانه های کودکی ام

رولت میخواهم از جنس روسی

که این بار متصل میشوم به تو

رسیدنم به ته خط، پیروزی ست

بخش شعر سپید | پایگاه  خبری شاعر


منبع: سایت شعر ایران

برچسب ها: شعرسپید

چاپ ایمیل