|  |   |  |   |

مجموعه ای از اشعار شاعران فارسی زبان در قالب شعر سپید

تو چه سخت می میری

علی حاتمیان

من تو را در دل خود دار زدم؛

تو چه سخت میمیری...!

با چه هیچ سنگینی

تو در این دلکده ی هیچ، نفس خواهی زد

در فراسوی خیالم دست و پا خواهی زد

غرق در حس فراموشی تو میخوابم

در تکاپوی خیال مردنت بیدارم

و چه هیچ محکمی؛

در من بی تو قدم میزند و خوشحالم

و تو را از خود تو خط میزنم، خوشحالم

و چه هیچ مبهمی؛

وقتی از هر لحظه ام بوی تو را میفهمم

وقتی در زندگی ام هنوز "تو" را کم دارم...

بخش شعر سپید | پایگاه  خبری شاعر


منبع: سایت شعر ایران

برچسب ها: شعرسپید

چاپ ایمیل