|  |   |  |   |

مجموعه ای از اشعار شاعران فارسی زبان در قالب شعر سپید

جمعه

الهه دهقان

جمعه شد حال دلم خوب که نه...

فقط گاهی با یادت خیال می بافم

موهایم را این جمعه تو بباف...

قول می دهم تمام روزها برایت خوب بمانم ...

الهه دهقان

بخش شعر سپید | پایگاه  خبری شاعر


منبع: سایت شعر ایران

برچسب ها: شعرسپید

چاپ ایمیل