|  |   |  |   |

مجموعه ای از اشعار شاعران فارسی زبان در قالب شعر سپید

سنگ تمام

علیرضا رشوند

چقدرجنگیدم با کوه احساسم ...

که برایم تمام شوی ...

امانشد

هر روز بیشتر عاشقت شدم...

دلم برایت سنگ تمام گذاشته است

علیرضا رشوند

بخش شعر سپید | پایگاه  خبری شاعر


منبع: سایت شعر ایران

برچسب ها: شعرسپید

چاپ ایمیل