|  |   |  |   |

مجموعه ای از اشعار شاعران فارسی زبان در قالب شعر سپید

اثرچشمان تو

سیدمحمدجواد هاشمی
افتاده ام درست درگوشه ای از چشمانت.

شیشه احساس قلبم شکسته وبهترنمی شود..

نابرده رنج گنج میسرنمی شود..

باخنده هایی ازتو برابر نمی شود......

بخش شعر سپید | پایگاه  خبری شاعر


منبع: سایت شعر ایران

برچسب ها: شعرسپید

چاپ ایمیل