|  |   |  |   |

مجموعه ای از اشعار شاعران فارسی زبان در قالب شعر سپید

نجات

علیرضا امیرخیزی

یک قلم آرامش
می خواهم
لقمه ای نان و هوایی آزاد
و نگاهی که رها باشد
از خنجرِ تیزِ ساعتهای خمودِ اجبار !
تا بخوانم نرم برگوشِ لبت
نغمه ی بوسه ی هشیاری ناب !
با حروفی که رها خواهم کرد
از حلق و حنجره ی غاصبِ بومِ واژه !
تا ...
سپیدِ ِ تنِ تو
دفترِ عشقم باشد
و برایت بنویسم از شعر
از میلادِ ِلبخند انسان ...
یک برش
از قلم تیزِ شعور
و سزارینِ مهر
از زهدانِ ادراک !
تو ...
رنگِ نقاشی احساسِ مرا می پایی
من ...
رها گشتن از این زندگی کابوس زا
میخواهم
یک قلم ...
آرامش !


1394/9/24

بخش شعر سپید | پایگاه  خبری شاعر


منبع: سایت شعر ایران

برچسب ها: شعرسپید

چاپ ایمیل