|  |   |  |   |

مجموعه ای از اشعار شاعران فارسی زبان در قالب شعر سپید

زخم خورده

سیدمحمدجواد هاشمی

ما دل شکسته ترین آدم این شهر هزار رنگیم

دوست و آشنایی نیست که ما را نشناسد

بخش شعر سپید | پایگاه  خبری شاعر


منبع: سایت شعر ایران

برچسب ها: شعرسپید

چاپ ایمیل