|  |   |  |   |

مجموعه ای از اشعار شاعران فارسی زبان در قالب شعر سپید

چهارراه آبرسان

امین محمدحسن زاده

پنج دقیقه در آبرسان
ماشینهای کنار پل
مونثان اکثرا زن
منتظر بوغ
پسران خندان
پشت فرمان
خدایا
زمین هم مترسک میخواهد
کلاغ ها
به مزرعه حمله کرده اند.

بخش شعر سپید | پایگاه  خبری شاعر


منبع: سایت شعر ایران

برچسب ها: شعرسپید

چاپ ایمیل