|  |   |  |   |

مجموعه ای از اشعار شاعران فارسی زبان در قالب شعر سپید

بی وقفه دوستت دارم..

لیلی محمدی

اگر
این باران هم

بی وقفه ببارد

شک ندارم
دوست داشتنم سیلی می شود

که دل تو را
به خواب خواهد برد
و
مرا به آب...

..............
..........
............

این روزها قلمم
از تو
بی وقفه
باران می نویسد
باران!

بخش شعر سپید | پایگاه  خبری شاعر


منبع: سایت شعر ایران

برچسب ها: شعرسپید

چاپ ایمیل