|  |   |  |   |

مجموعه ای از اشعار شاعران فارسی زبان در قالب شعر سپید

یانیرام

تبسم عبداله زاده

دوداغیندا بیر
سیگارا کیمی
یانیرام !
خاطیره لر توستوسونده ،
توتاجاغام
تک جه سنین گؤزلرینی
سؤندورسن ده
یانار یئنه دوداغلارین
آلوولوبیر اؤپوش دن.!

# معصومه عبداله زاده( تبسم)

19 May 2015 تهران

" برگردان اقتباسی به فارسی"

برلبت مثل یک سیگار
می سوزم!
در دود خاطره ها،
خواهم گرفت
فقط چشمان تورا
خاموشم کنی هم
میسوزد باز لبانت
از بوسه ای پرالتهاب.!

بخش شعر سپید | پایگاه  خبری شاعر


منبع: سایت شعر ایران

برچسب ها: شعرسپید

چاپ ایمیل