|  |   |  |   |

مجموعه ای از اشعار شاعران فارسی زبان در قالب شعر سپید

آمار

آرزو نوری

چشم که باز می کنی
آمار ستاره ها
بالا می رود
شبهای کویر
از پلک زدن ات آغاز می شوند

بخش شعر سپید | پایگاه  خبری شاعر


منبع: سایت شعر ایران

برچسب ها: شعرسپید

چاپ ایمیل