|  |   |  |   |

مجموعه ای از اشعار شاعران فارسی زبان در قالب شعر سپید

باران.. شک

رضا شیخ فلاح لنگرودی


باران ..
گاهی نشان رحمتی
گاهی عذاب
به کدامین چهره ات
نام زندگی باید داد
باران ؟
18/7/94

یک بار تو هم
فریب مارا بخور ابلیس
از بس به تو لعنت گفته اند
به خود،
مشکوکم...
19/7/94
#ر.ف.لنگرودی

بخش شعر سپید | پایگاه  خبری شاعر


منبع: سایت شعر ایران

برچسب ها: شعرسپید

چاپ ایمیل