|  |   |  |   |

مجموعه ای از اشعار شاعران فارسی زبان در قالب شعر سپید

"دارم می زند"

سلبی ناز رستمی

دارم می زند درختی

که از شکاف پنجره ی تو روید.

دار و درخت،

چه پارادوکس عجیبی

که حلقه برگردنم می زند؟!

بخش شعر سپید | پایگاه  خبری شاعر


منبع: سایت شعر ایران

برچسب ها: شعرسپید

چاپ ایمیل