|  |   |  |   |

مجموعه ای از اشعار شاعران فارسی زبان در قالب شعر سپید

پاییز بی تو اتفاق نمی افتد

مهدی رازقندی

می درخشی!
می درخشی!
می تابی!
نه همچون شیئ نورانی!
اگر کسی نمی بیندت و نمی داند فرق تو را
با حتی ستاره یا حتی ماه
یا سر خوردن تنت در برکه ای مهتابی
در شبی بی پروا
باید فکری اساسی برای چشم هایش
یا بهتر بگویم ،برای دلش بکند!
تو مطلق نور
محض بی کرانه!
مفهوم نیلی
مصداق شعر عاشقانه ای!
با چشم هایی خوب و قهوه ای
دستانی این همه خوشه
حالی پر از کهکشان
نمی گنجی!
هر چه فکر می کنم
می بینم در توصیفاتی این گونه، اصلا نمی گنجی!
باید تو را فقط نظاره کنم
و هر چه از تو یافتم
در دلم
ذخیره کنم...

بخش شعر سپید | پایگاه  خبری شاعر


منبع: سایت شعر ایران

برچسب ها: شعرسپید

چاپ ایمیل