|  |   |  |   |

مجموعه ای از اشعار شاعران فارسی زبان در قالب شعر سپید

اردی بهشت اصفهان

زیتا رضایی

دلم
اردی بهشت اصفهانه
کمی تا قسمتی هم عاشقانه
منو آواز کن
در چشم هایت
صدایت، در بیات اصفهانه
کمی تا قسمتی هم
عاشقانه
لبانت

چشمهایت، خنده هایت
کبوترخانه های اصفهانه

مرا درگیر کن در بازوانت
دوباره، عاشقانه، عاشقانه، عاشقانه...../زیتا رضایی

بخش شعر سپید | پایگاه  خبری شاعر


منبع: سایت شعر ایران

برچسب ها: شعرسپید

چاپ ایمیل