|  |   |  |   |

مجموعه ای از اشعار شاعران فارسی زبان در قالب شعر سپید

معصومانه

عباس جوخواست

چه زود ،
عشق ها دربه در می شود ،
هوس ها ...
تورا باخود می برد
زیبایی معصومانه ات
باتبسّمی تاریک
درسیاه چا ل جهالت فرومی افتد ،
دراین قیل وقال،
خداایستاده بربلندای آرامش
با نِدایِ

" اُدعُونی اَستجِب لکم "

بخش شعر سپید | پایگاه  خبری شاعر


منبع: سایت شعر ایران

برچسب ها: شعرسپید

چاپ ایمیل