|  |   |  |   |

مجموعه ای از اشعار شاعران فارسی زبان در قالب شعر نیمایی

دوئل با نوه

حسن کریمی

«دوئل با نوه»

نَو ه امروز مرا ،

به دوئل دعوت کرد،

بادوشمشیر که از چینه،

بهم چیده شده.

ضربه اش خُورد به من،

خُرد شد شمشیرش .

ناگهان زد فریاد،

وای بابا جونم ،

دَ ر نرفتی تو چرا ..!؟

بشکستی بخدا،

قلب شمشیرِ مرا ...!

حسن کریمی

بخش شعر نیمایی | پایگاه  خبری شاعر


منبع: سایت شعر ایران

برچسب ها: شعر نیمایی

چاپ ایمیل