|  |   |  |   |

مجموعه ای از اشعار شاعران فارسی زبان در قالب شعر نیمایی

بوسه بر خاک رفته

طارق خراسانی

شهرِ هزار بانوی بوسه ی من
در نماز بود.
و دل برای تو شعر می سرود...
بانو
بانو
بانو
تکرار بی نهایت یک آرزو نبود
بانو،
همان زیارتِ شب های بی کسی ست
بانو همان قیامت کبری ِ دلبری ست
بانو ،
شعورِ بوسه ی مردی به مِهر بود
مِهری به مُهر
مُهری به مِهر
ثانیه هایی نمانده است
بر خاکِ من
گیسوی مِهر،
کوبه زَنَد ،
بوسه ی بَر خاک رفته را...

13 اردیبهشت 1392

بخش شعر نیمایی | پایگاه  خبری شاعر


منبع: سایت شعر ایران

برچسب ها: شعر نیمایی

چاپایمیل