|  |   |  |   |

مجموعه ای از اشعار شاعران فارسی زبان در قالب شعر نیمایی

مرثیه ی دریاها ی مقدس

حسین شفیعی بیدگلی

در برترین مهتاب
مرثیه ات را میخواند مادر
یک دخترم زیر آوار
یک دخترم
در کشتی ی شکسته
اتاقش پر از قلب و ستاره بود
مرواریدی بر موهایش بسته بودم
در فکر ستارگان جنوبی طوفان های سیاه می وزید
ستارگان جنوبی گریه میکردند
پنج ساله ی ما
با عروسکش
در دریاها ی مقدس
در کشتی ی شکسته
می رفت
حسین شفیعی بیدگلی
تقدیم به نسلهای سوخته ی سوریه و افغانستان...که درجهالت های بشری فریاد رسی نداشتند و بشریت عزادار آنهاست.

بخش شعر نیمایی | پایگاه  خبری شاعر


منبع: سایت شعر ایران

برچسب ها: شعر نیمایی

چاپایمیل