|  |   |  |   |

مجموعه ای از اشعار شاعران فارسی زبان در قالب شعر نیمایی

مادر‌نمی‌شوم

حمیدرضا عبدلی

دیشب گریستم
غریبانه بادلم
بایادمادرم
تنهاعروسکم
همدم‌تنهایی‌من‌است
مادرمراببخش
دیروزدکترم
داداین‌خبربمن
که‌مادرنمی‌شوم

بخش شعر نیمایی | پایگاه  خبری شاعر


منبع: سایت شعر ایران

برچسب ها: شعر نیمایی

چاپ ایمیل