|  |   |  |   |

مجموعه ای از اشعار شاعران فارسی زبان در قالب شعر نیمایی

بهشت خاطر من

ابوالحسن انصاری (الف. رها)

بهشت خاطر من
...............................


آه ای بهشت خاطر من بی کرانه ای
آوای دلفروز سرود و ترانه ای
دریای بی نهایت مهر و عطوفتی
پهنای آسمان صفا و صداقتی
دنیای با شکوه سرور و طراوتی
با همدلان پاک اهورائی
جان های تابناک خدایی
در صحنه های تو
نوری شناورست که آن جاودانه است
باری بهشت خاطر من بی کرانه است.

………………………

بخش شعر نیمایی | پایگاه  خبری شاعر


منبع: سایت شعر ایران

برچسب ها: شعر نیمایی

چاپایمیل