|  |   |  |   |

مجموعه ای از اشعار شاعران فارسی زبان در قالب شعر نیمایی

بلای رنفرت ...

رضا شیخ فلاح لنگرودی

عجب زالوی جان سختی ست نفرت
که جای نیش آن درمان ندارد
تعفن
یادگار زخم چرکین زبانی ست
که می کارد درون آدمی درد
و تا
ویرانی کامل
تو را
در چاه تاریک و سیاهت می کند حبس
بیا بگذر و َ بگذار
درونت چون زلال چشمه باشد.....

#رف.لنگرودی
95/5/9

بخش شعر نیمایی | پایگاه  خبری شاعر


منبع: سایت شعر ایران

برچسب ها: شعر نیمایی

چاپ ایمیل