|  |   |  |   |

مجموعه ای از اشعار شاعران فارسی زبان در قالب شعر نیمایی

پدر بیکار است

حمیدرضا عبدلی

نیمه شبها که پدر
درخواب است
بچه‌ها بیدارند
وستی به نسی میگوید
که پدر بیکار است
از ماندن بیزاراست
ونسی می گرید
دردها بسیاراست
وپدر می شکند دردل خود
بیکاری بددردیست
بچه‌ها بیدارند
وپدر آ هسته می گرید
درتاریکی

بخش شعر نیمایی | پایگاه  خبری شاعر


منبع: سایت شعر ایران

برچسب ها: شعر نیمایی

چاپ ایمیل