|  |   |  |   |

مجموعه ای از اشعار شاعران فارسی زبان در قالب شعر نیمایی

فرشتگان ساحل مقدس مدیترانه

حسین شفیعی بیدگلی

«فرشتگان ساحل مقدس مدیترانه»
من دختر پنج ساله
جنگیدم با ستم
در قایق شکسته
جنگیدم با ستم
بی کفش و بی زرهپوش
جنگیدم با ستم
در خون و در رهایی
جنگیدم با ستم
شهرم را بنا خواهیم کرد بی ستم
هزاران ابر گریستند
بر اینهمه
ستم
من دختر پنج ساله
جنگیدم با ستم
در سوگ مرزهای بی مقدار
در گواهی ی آبی دریاها
در دگردیسی ی بزرگ دریاها
جنگیدم با ستم
در گواهی ی بارانی دریاها
در بیداد طوفانها
درقایق شکسته
جنگیدم با ستم
در ساحل ابدیت های نو
در گواهی ی ساحل لاجوردین
در گواهی ی آبی ی آسمان
خاکستر عشقم ای وطن
پاهایم گریه میکردند
بنفشه ها گریه میکردند
جنگیدم با ستم
در سرزمین های واقعه
خون با اشک
آمیخته بود
حس غرق شدن با من نبود
ایستاده می میرم
در گواهی ی دریاها
سوگند به نامت ای وطن
زرین بتاب
خورشید طلایی
بر
دشت های کودکی
ستاره می بارید
از رنگین کمان دریاها
چقدر باور سرخ
افشاندم در چشم ساحلها
در سوگ مرزها
در قایق شکسته
جنگیدم با ستم
قلب کوچکم
بی گناه ترین نقطه ی زمین بود
در گواهی ی دریاها
در گواهی ی لاجوردین شهریورها
در سوگ مرزها
در سوگ سرزمین های واقعه
جنگیدم با ستم
در هزار میدان سرخ
خون با اشک
آمیخته بود
در سرزمین های واقعه
ابدیت های نو
نمایان شد
درهزاران غروب ساحلها
چقدر مظلومیت سرخ
افشاندم بر لاجوردین ساحلها
در قایق شکسته
جنگیدم با ستم
در گواهی ی آبی ی دریاها
در سکوت دریاهای مقدس سوخته
در قایق شکسته
جنگیدم با ستم
در رستاخیز بارانها
هزار جزیره ی زیبا
آهنگ رهایی خواندند
در زلال ترین روز
در غرور دریاها
فریادت میکنم وطن
جنگیدم با ستم
در گواهی ی دریاها
خوشه های یاس وطن
مادر«بانوی» وطن
در آسمان چشمانم
هزار ستاره ی جاوید
سیل نگاه میریخت
بر جهاد دریاها
قطره ی زلال باران
الماس گونه هایم بود
در جهاد دریاها
در هزار خاطره ی خونچکان
در هزار شورش آبها
با شعله های مقدس
در قایق شکسته
جنگیدم با ستم
در رستاخیز طوفانها
خون با اشک
آمیخته بود
در کوچه کوچه ی مظلوم
هزار زخم عمیق
بر خانه ام زدند
بر کوچه ی پروانه ها
ابدیت های نو شد
آهنگ دریاها
الماس زیبای وطن
بخوان
زیباترین آواز را با من
پاک خواهد شد رد پای توسن ها
هزار مظلومیت سرخ
افشاندم بر چشم ستارگان
در آخرین یلدای ساحلها
هزار مظلومیت سرخ
افشاندم در گواهی ی دریاها
در ابدیت های نو
جنگیدم با ستم
درگواهی دریاها
در دریاهای مقدس
جنگیدم با ستم
در گواهی ی دریاها
بخوان
زیباترین آواز را با من
ای قشنگترین خواب طلایی وطنم
دفترمشقم مانده بر سرزمین مادری
زنده و جاوید باد سرزمین مادری
درچشم ستاره متولد شدیم
در جهاد دریاها
حنجره ی ستاره فریاد میزد
در مرثیه ی شهریور
در گواهی ی دریاها
عطر گلاب اشکهای مادران
شد نسیم دریاها
در جهاد دریاها
در ابدیت های نو
در ساحلهای لاجوردین مقدس
در لاجورد شهریورها
مرثیه های سرخ خواندیم
در جهاد دریاها
جاوید شدیم
در جهاد دریاها
حسین شفیعی-آبانماه 1394
تقدیم به کودکان سوریه و افغانستان و..............که در جهالت های بشری فریادرسی نداشتند و بشریت عزادار آنهاست.......
خون میچکید از کوچه های شهر مظلوم از هزار زخم عمیق که بر خانه ام زدند.
دفترمشقم مانده بر سرزمین مادری
زنده و جاوید باد سرزمین مادری

بخش شعر نیمایی | پایگاه  خبری شاعر


منبع: سایت شعر ایران

برچسب ها: شعر نیمایی

چاپ ایمیل