|  |   |  |   |

مجموعه ای از اشعار شاعران فارسی زبان در قالب شعر نیمایی

تا نفس آخر

محمد ترکمان(پژواره)

تو - کعبه منی وُ
من
استطاعت ندارم !

بخش شعر نیمایی | پایگاه  خبری شاعر


منبع: سایت شعر ایران

برچسب ها: شعر نیمایی

چاپ ایمیل