|  |   |  |   |

مجموعه ای از اشعار شاعران فارسی زبان معاصر در قالب غزل

مهدی صادقی - موریانه پسند

بعدِ مرگم برای تسکینم ٬ روی زخمم کمی گلاب بریز
جای کافور توی تاب/وتم ٬ حسِ وارونگیِ تاب بریز
شیون و گریه از مُد افتاده، گوش کن! لای پنبه ی گوشم-
حینِ تغسیل ٬ پیش چشم خدا، بندِ انگشتی از ثواب بریز
روی بخش سفیدی از کفنم با قلم موی سبزِ اکلیکی
به طریقِ شکسته نستعلیق چار خط شعر خوب و ناب بریز
موریانه پسند می خواهم- خشت و آجر رفیقِ خوبی نیست
مرحمت کن درون گورم را یک بغل دفتر و کتاب بریز
طعم خوبی ندارم و شاید باکتری ها بد اشتها باشند!
روی اعضای خوش خوراکِ تنم دوسه قاشق سس کچاب بریز...

مهدی صادقی مود

این شعر مربوط به خیلی سالِ پیشه... به همین شکل و بدون ویرایش دوستش دارم.

شاعر مهدی صادقی

بخش غزل | پایگاه  خبری شاعر


منبع: شعر نو

چاپ ایمیل