مجموعه ای از اشعار شاعران فارسی زبان معاصر در قالب غزل

پروین برهان - شهید محسن حججی قربانی حرم روز عید قربان دور حرم طواف کرد.

ارسال شده در غزل

مسافر
بوی گیسوی به خون اغشته دارد بادها
رفته از لبها به عمق چشمها فریادها
اقتدار مرد در بندی که دنیا دیده است
عاقبت برهم زند بنیان شیطان زادها
درس عشق واقعی را می دهی درخاک وخون
هم به مجنونها ولیلی ها وهم فرها د ها
درجوانی فیلسوف عارف عاشق شدی
شد کلاست جای عامی ها وهم استادها
برسر راه تو بر ویرانه های سوریه
شیعه بر پا می کند از نو نجف ابادها
خون ناحق ریخته گیرد تقاص ازقاتلش
تا بماند در جهان بنیان عدل و دادها
قدراهی سر بریدن وقت میگیرد ولی-
حق اگر باشد بماند تا ابد در یادها
بار اول که نبوده .بار اخر هم که نیست
داشته دنیا همیشه هود را با عادها.

شاعر پروین برهان

بخش غزل | پایگاه  خبری شاعر


منبع: شعر نو

چاپ