|  |   |  |   |

مجموعه ای از اشعار شاعران فارسی زبان معاصر در قالب غزل

علیرضا مهدوی - عدالتِ شطرنجی...

پای آبله، زخمی و نفسها به شماره،
از اسب زمینم زده تقدیر، دوباره

از اسب زمینم زده تا خوب بدانم،
در طالعِ ما نیست که باشیم سواره

سربازِ سیاهی که سَرِ خانه مشکی ست،
اعدامیِ هر روزم و محکومِ هماره

گمگشته تاریک ترین جای زمینم،
از شهرِ شبم بارِ سفر بسته ستاره

سربازم و یک خانه فقط می شَوَدَم رفت،
آنهم به جلو، خانه به خانه، به شماره

مظلومترین مهره این صفحه شطرنج،
نه فرصتِ برگشت، نه آغازِ دوباره

سهمِ من از این بازیِ نفرین شده این ست؛
یک عمر پیاده، به تماشایِ سواره

تقدیرِ دلم بسته به شومیِّ طلسمی ست،
قفلی که نه دارایِ کلید است و نه چاره

زشتیِ رُخَم حاصلِ تکرارِ شکست است،
کیشِ ابدی هستم و ماتَم به نظاره...

تابستان 92

شاعر علیرضا مهدوی

بخش غزل | پایگاه  خبری شاعر


منبع: شعر نو

چاپ ایمیل