|  |   |  |   |

مجموعه ای از اشعار شاعران فارسی زبان معاصر در قالب غزل

مهسا مسعود - بیستــــــونبیستون ، ای سنگ نامِ جــاودان و بی نظیر
بی تو درمانَد ، نمایِ جـان ، بدین حالِ اسیر

کی شود پاک از اثــر ، یادی که تو می آوری
کی کند سنگی نشان از پهنه ی تاریخِ پیـــر

بیستون ، ای واژه ها با عشق و ایمان در گره
بیستون ، بی تو شود امواجِ دریاها کویــــر

من نمیدانم چگونه داریـــــوش از تو سرود
من نمیدانم چه شد در قـلبِ دژخیمانِ خیـر

من همین میدانم ای مکتـوبِ لـــــوحِ آریا
تا ابد ، می مانَدَت در یادِ این قــــومِ شهیر


مهســـــــا مسعــــــود ___ 1396/5/3❤ تقدیم به عاشقان بیستون ❤
شاعر مهسا مسعود

بخش غزل | پایگاه  خبری شاعر


منبع: شعر نو

چاپ ایمیل