|  |   |  |   |

مجموعه ای از اشعار شاعران فارسی زبان معاصر در قالب غزل

امین صباغ کلات - باز ... آیباز آي ؛ پناگاه من امشب ؛ تو و جانی

باز آي ؛که بي من ؛تو هم امشب نگراني

باز آي ؛ خطا يم که مسجل ؛ نتوان کرد

تا کي ؛ تو از آن بخت بلندت ؛ به گماني

شد فلسفه ؛ آلوده ؛ پندار من و تو

باز آي ؛ که زين فلسفه ؛ بار دگراني

دانشکــــــده ئ دل همه شب باز وغريب است

اين مدرسه ؛ باز آي ؛ که جز آن نتواني

جز رنگ خماران ؛ نفتد سايه ؛ به دلها

باز آي ؛ که دلتنگ کسي هستــــــم و ؛ آني

آغشتـــــه به شيرم شده ؛ معشو قه و جانان

من عشق تو دارم ؛ تو اگر عشق شبــاني

از تابش ؛ خورشيـــد فلک ؛ چهره نبستم

بنگر تو از اين روي سيه چرده ؛ چه خواني

زين مشگلت امروز ؛ نمانده ؛ هيجانم

ديگر به سرم ؛ شوق نمانده ؛ وجواني

کز معرفت دوست ؛ چه کم مي گردد

يا عشق فرو ريزد و ؛ يا برگ ؛ خزاني

در مشگلي افتاده دلم ؛ چاره نـــــــدارد

ديريست که مجنـــــــون شده مد هوش ؛رواني

يکباره دلم ؛ سر به بيابان ؛ زند آخر

مجنون تو شنيدي و ؛ امين ديگر و ثا ني
شاعر امین صباغ کلات

بخش غزل | پایگاه  خبری شاعر


منبع: شعر نو

چاپ ایمیل