مجموعه ای از اشعار شاعران فارسی زبان معاصر در قالب غزل

علی کاظمی طالخونچه - حس تلخ

ارسال شده در غزل

حس تلخیست بدانی که کسی در دل او جا شده است
جای تو، یک نفر دیگری پیدا شده است

مثل آونگ میان همه افکار تهی ول باشی
و بیینی کمرت از غمِ سنگینی شان تا شده است

کل دنیای تو درگیر نگاهی باشد
هستی سوخته ات غرق به دریا شده است

مثل یک قایق خالی که میان دریاست
حس کنی موج بلندی رو به تو پا شده است

بسته باشی همه درهای دلت را به جهان
و ببینی که از آن خاطره ها روزنه ای وا شده است

وای از این همه حس های گم و مبهم و تلخ
قصه ی زندگی ام عبرت فردا شده است
شاعر علی کاظمی طالخونچه

بخش غزل | پایگاه  خبری شاعر


منبع: شعر نو

چاپ